Behov av fler funktionärer

RSS anordnar i år 4 helgtävlingar och 12 onsdagtävlingar. Vid varje tävling försöker vi ha två funktionärer. Vid några tävlingar saknar vi en funktionär och skulle behöva fler frivilliga. Du som kan tänka dig att hjälpa till vid en tävling maila gärna tävlingskommittén, redan på lördag behövs en till funktionär till Lindgrens kanna.

/Tävlingskommittén