Sjösättningen den 17/5

Samling kl 9.00. Vi kommer att prova ett lite nytt sätt att lägga upp dagen i år. Vi kommer att dela upp oss i två grupper; en grupp som bemannar kran och sjösätter båtar och en grupp som förbereder klubbens båtar för sjösättning samt jobbar med andra sysslor som är aktuella i hamnen. Det blir alltså en kombinerad sjösättnings- och arbetsdag.

Kom ihåg att ha med kvitto på sjösättningskostnaden 200 kr till klubbens BG 5225-0040. Samt 50 kr om du beställt skylt. Medlemsavgift 2014 skall vara betald. Båten skall vara försäkrad. OBS Ta med papperskvitto. För dig som inte anmält dig ännu så är det hög tid. Anmälan sker på mail:  tomas.ahlback@seb.se  (obs ej på Russadressen)

OBS! Kan du inte komma den 17/5 måste du ändå se till att någon flyttar på din båt så att bakomvarande kommer ut.