Vid oljespill och läckage

avgifter och rutinerUppdaterad 2014 04 12

Enligt RSS miljöpolicy

Använd ZUGOL: Bark för olje- och kemikaliesanering, står i en säck i materialboden.

Användning:  Sprid ut bark på oljespillet du gjort.

Produktinfo

Miljövänligt och effektivt för sanering vid spill av olja, bensin och andra kemikalier. ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från våra svenska skogar utan tillsatser av några kemiska ämnen.
ZUGOL är biologiskt nedbrytbart och kan därför komposteras efter användning.(Tillstånd krävs)
ZUGOL har hög upptagningsförmåga när det gäller oljor, bensin, fotogen, skärvätskor, kylvätskor, emulsioner, tvättvätskor, färg, urin, blod mm.
ZUGOL har omedelbar verkan, medför ingen halkrisk, har ingen slipande effekt på maskindelar och är lika användbart på vatten som på land.
ZUGOL är mycket svårantändbart och brinner inte med öppen låga, men går utmärkt att förbränna i därför avsedd anläggning efter användning.

Det är vetenskapligt bevisat att ZUGOL innehåller microorganismer som livnär sig på olja. Nerbrytningen sker på mycket kort tid. Detta har gjort att produkten efter användning på olja kan komposteras och omvandlas till täckmassor (jord) vid exempelvis avfallsdeponering istället för att destrueras.

För mer information se www.zugol.se

ZUGOL AB Svensk Barkindustri, Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN
Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92, E-mail: info snabela zugol.com

Hälsningar från Marica, Hamn och Material sektionen