Hyra båtplatser vid klubbhusbryggan

avgifter och rutinerUppdaterad 2014 02 04

Båtplatserna framför klubbhuset hyrs ut på kontrakt som gäller tills vidare. (årsmötesbeslut 2010) En bryggansvarig är vald av klubben. Bryggansvarig har tillsammans med övriga båtplatsägare ett gemensamt ansvar för skötseln av platserna och bryggan.

Från och med 2013 kan medlem som säger upp sitt kontrakt ha förtur på sin plats de två nästkommande åren. Platsen hyrs då ut ett år i taget med möjlighet till förlängning. (styrelsebeslut 2013 01 22) Det finns ingen kö på platserna utan de annonseras ut via mailutskick till medlemmarna.

Utanför bryggan varierar djupet en del och bryggans form begränsar storleken och formen på de båtar som kan ligga där. Bomlängd på båten bör vara max 6m.

Villkor för att hyra

  • Segelbåt
  • Medlem i RSS.
  • Hyrestagaren ska godkännas av RSS-styrelse.
  • Hyrestagaren ska vara med och lägga i och ta upp bommar.
  • Hyra 2000:-/år
  • Sista uppsägningsdag 31/12. Uppsägning ska ske skriftligt (mail är ok).
  • Enbart förstahandskontrakt. (Undantag medges enl. styrelsebeslut 2013 01 22.)
  • Bryggansvarig har rätt att omfördela platser efter båttyp.

Ansökan skall innehålla

-Namn, adress o telefon
-Mejl-adress
-Båttyp (längd, bredd och djup)

Ansökan till

Sammankallande för Hamn- och Material eller Lotta Gerden.

This entry was posted in Avgifter och rutiner and tagged , , , , . Bookmark the permalink.