Regler för hyra av klubbhuset

Du får hyra klubbhuset fr om det andra året som medlem.

Huset hyrs i befintligt skick och ska lämnas städat. Ofullständig städning eller skador efterdebiteras till självkostnadspris.

Uthyrning medges ej till födelsedagskalas yngre är 30 år eller andra fester där deltagarna är yngre än 30 år och målsman ej är närvarande.

Hyresmannen måste vara medlem i RSS och ska närvara vid tillställningen. Bulvanförhyrning innebär att hyresmannen stoppas för vidare hyra.