RSS Upptagning

Nerladdningsbar fil med datum och information läggs ut senare.

  • avgifter och rutinerVi lyfter inga båtar som inte har kvittot på betalningen med sig och/eller inte är medlemmar
  • Det är båtägarens ansvar att ha båten försäkrad för lyft och uppläggningsskada. (uppdragsavtal för kran)
  • Lyft 200:-
  • Uppläggning 1500:-

Continue reading

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

STÄDNING KLUBBHUSET

Du kan ladda ner en wordfil på städinstruktionerna här. Städinstruktioner till klubbhuset  och här är en pdf. Städinstruktioner till klubbhuset

avgifter och rutiner

Du som hyr klubbhuset eller ansvarar för en aktivitet – för allas trivsel och för att klubbhuset ska vara väl och länge. Lämna det snyggare än när du kom. Continue reading

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , | 2 Comments

Russpund

avgifter och rutinerDu kan ladda ner russpundet som en pdf fil här.
Russpund 2017

Russpundet ligger utskrivna nere i klubbhusets hall också.

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , , , | Leave a comment

RUSS-pund, hur fungerar det?

avgifter och rutiner

Allt arbete för klubben ger pund, dock inte arbete under båtupptagning/sjösättning.
För punden kan man: hyra klubbhuset och klubbstugan på Melpad, betala båtuppställning under vinter och sommar, betala seglarskola för juniorer. Continue reading

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , , , | Leave a comment

Uppdragsavtal kranlyft

Uppdragsavtalet kan du ladda hem här RSS_uppdragsavtal_kran.

avgifter och rutinerRunns Segelsällskap, nedan kallat ”RSS”
och
undertecknad uppdragsgivare, nedan kallad ”Uppdragsgivaren”
träffar följande överenskommelse. Continue reading

Posted in Avgifter och rutiner | Tagged , , , , | Leave a comment