Medlemsavgifter

Du betalar medlemsavgiften per kalenderår till Runns Segelsällskaps bankgiro 5225-0040. Kom ihåg att skriva namnen på dem som avgiften avser. Kom också ihåg att ändra evt ny mailadress till info@russ.se
Grundavgift senior
400:-
Övriga familjemedlemmar *)
100:-
Max avgift per familj *)
600:-
Enskild junior (t.o.m. 19 år)
200:-
*) på samma adress