Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Vårmöte

2021-04-20 @ 19:00 - 20:30

Runns Segelsällskaps ordinarie vårmöte 2021

Plats: Klubbhuset och nätet mha Zoom
Tid: tisdag 20 april kl 19:00

Pga den rådande pandemin deltar delar av styrelsen i klubbhuset och övriga via Zoom, på samma sätt som på senaste årsmötet. Ladda ner appen Zoom på lämplig enhet och klicka på länken nedan några minuter för mötet.

Länk till mötet:
https://zoom.us/j/94016653786?pwd=RDR0K0VrZHJmcndvOUVpOHYzcC95Zz09

Dagordning

 1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två justerare, tillika rösträknare
  5. Fråga om mötets behöriga utlysande
  6. Uppläsning av föregående föreningsmötes protokoll
  7. Fastställande av verksamhetsplan och budget – se bilaga
  8. Ärenden som styrelsen önskar behandlade (se not nedan)
  9. Ärenden som medlem önskar behandlade
  10. Övriga frågor
  11. Mötets avslutande

Not: Styrelsen föreslår ett antal justeringar och tillägg till stadgarna, se bilaga. Rödmarkerat föreslås strykas, grönmarkerat är föreslagna ändringar och gulmarkerat är tillägg. Förändring av föreningens stadgar ska avgöras av två på varandra följande föreningsmöten. Minst 3/4 av de vid respektive möte närvarande ska vara ense om beslutet.

Varmt välkommen!
Styrelsen

PS. Kontakta Micke om du vill testa din Zoom innan mötet – ordforande@russ.se

Detaljer

Datum:
2021-04-20
Tid:
19:00 - 20:30

Plats

Digitalt

Arrangör

Styrelsen