C55 till klubben

RSS önskar köpa ytterligare en C55 i seglarskoleskick.
Svar till ordforande@russ.se eller 070-6114951

This entry was posted in Köpes. Bookmark the permalink.