Hamn, hus & båtar

Optimistjollar och RS Fevor

Alla som har genomgått seglarskolan har möjlighet att använda klubbens 15 optimistjollar och 2 RS Fevor. Du behöver nyckel till jolleboden och ska veta hur båtarna riggas. Har du frågor: kontakta någon i jollesektionen.

RSS kölbåtar, 606:an och Samban

I klubben finns en Monark 606:a, en kölbåt avsedd för en besättning om 2-3 personer. Det finns också en Samba, som är lite enklare. Dessa kan nyttjas av medlemmar för utflykt, träning eller tävling. Man bokar dem genom att skriva upp sig på en lista i jolleboden.

RSS klubbhus 2014 03 11 (800x600)Klubbhuset

Nyttja vårt fina klubbhus! Från och med andra året som medlem har du möjlighet att mot en skälig ersättning boka klubbhuset för födelsedagskalas, bröllopsmiddag och andra sociala tillställningar, enligt styrelsens regelverk. En uppskattad medlemsförmån!
Kontakta Margita Olsson 070-749 56 90 eller 023-335 05
Läs mer

St Melpad

Nyttja Melpad, Vår klubbholme St. Melpad, mitt i Korsnäsfjärden, är en riktig pärla. Med klubbhus, punschveranda och bryggor i alla fyra väderstreck bjuder den alltid till besök och aktiviteter.
Som medlem är du alltid välkommen och självklart också med dina gäster. Läs mer om avgifter och rutiner för att hyra klubbstugan.
Vill du göra något särskilt kontakta: Bosse Brinck, tel: 076-115 65 59,
Läs mer

Nyckel till våra anläggningar

Nyckel till klubbstugorna, segelbodar m m finns att kvittera ut
hos vår sekreterare Paul Keenan, tel:070 279 38 05, 010 730 97 79.  Nyckeln kvitteras ut mot en depositionsavgift om 150 kr.
Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka nyckeln.
Nyckel kräver medlemskap i RSS.

Bryggplatser

Hamnen har tre bryggor utrustade med bommar, dessa kallas Flytbryggan, Pirbryggan och Klubbhusbryggan.  Bryggplatserna vid flytbryggan och pirbryggan fungerar som bostadsrätter, dvs man köper en andel och därmed en rättighet att utnyttja en plats. Det finns ingen kölista till platser utan här gäller att titta på anslagstavlor om någon säljer sin plats.
Platserna vid klubbhuset är däremot endast hyresplatser än så länge. Avgifter och villkor för klubbhusbryggan.
Kontaktperson Flytbryggan: Paul Keenan
Kontaktperson Pirbryggan: Claes Petersén, 070 666 12 70
Kontaktperson Klubbhusbryggan: Magnus Hållhans
Läs mer

Hamnvärdar

Vi hjälps åt att hålla snyggt i hamnen och klubbhuset och tittar till båtarnas förtöjningar. Vill du vara hamnvärd så anmäler du ditt intresse till sammankallande för Hamn och Material sektionen (HoM). Söker inte tillräckligt många på eget initiativ så fördelas värdskapet ut bland medlemmarna.
Hamnvärdarna går i par en vecka var under seglingssäsongen med start v. 22 fram till och med v. 39.  Vi tittar till klubbhus och hamn, förtöjningar. Länk till hamnvärdarnas sysslor. Hamnvärdarnas rapporter.
Genom att rondera området visar vi också att området tittas till.Tack vare hamnvärdarna kan vi ha hamnen försäkrad.

RSS kranen 2014 03 11 (600x800)Hamnkranen

Nu är RSS stora sjösättningskran färdigställd. För att kunna utnyttja kranen måste din båt stå på vagn. Kranen får endast köras av RSS utbildade kranförare och du ska ha ett uppdragsavtal. Kallelse till gemensam sjösättning och upptagning publiceras på hemsidan.

 

RSS lilla kranen (2) 2014 03 11 (725x800)2.4-kranen

Den lilla kranen till vänster om jollebryggan är avsedd för 2.4:or och för lyft av rörelsehindrade personer i båtar. För att köra kranen krävs nyckel. Kontaktperson är Håkan Kellner 023-298 25 eller 070-724 56 22.

 

Kanoter och kajaker

Medlem i RSS får ha sin kanot eller kajak i RSS hamn. Kanot och kajak ska vara märkt med namn och mobilnummer eller ett nummer där ägaren kan bli nådd ifall kanoten eller kajaken behöver flyttas. En hyra tas ut för vinterförvaring.

Läs mer